5. Leren leren

q3687img1.gif

De inzet van ICT in het onderwijs kan ook 'leren leren' en metacognitieve ontwikkeling bevorderen, onder andere doordat leerprocessen zichtbaar worden, het mogelijk is onderlinge feedback te geven op het leren en omdat je dankzij online redeneren reflectie kunt bevorderen.

BRON: Eindelijk aandacht voor de didactiek van e-learning! - Robert-Jan Simons