1.3 Vakspecifieke ICT

Beheerst het gebruik van vakspecifieke ICT middelen.