2.3 Wiskundesectie en wiskundedocenten

Is actief binnen de wiskundesectie op school en in de bredere community van wiskundedocenten
  1. Houd een map bij waarin je je deelname aan sectievergaderingen, rapportvergaderingen, etc. beschrijft.
  2. Bezoek de studiedag van de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren en bestudeer de website van de NVvW. Vat samen welke betekenis dit voor je toekomst kan hebben.