2.4 Doelen van wiskundeonderwijs

Kent het belang en de doelen van wiskundeonderwijs in een breder kader