1.3.1 Mogelijkheden en beperkingen


Kent de mogelijkheden en de beperkingen van ICT middelen voor wiskunde.


  1. Bestudeer de algebra-applets van het wisweb, onderscheid ze in model-applets en oefenapplets. Zoek bij een gekozen algebrahoofdstuk bijpassende applets en beoordeel ze op hun bruikbaarheid voor klassikale instructie en voor bruikbaarheid voor zelfwerkzaamheid van de leerlingen
    zie ook artikel Jos Tolboom, Euclides nr.2, 2005

  2. Verzorg een aantal lessen waarbij ICT ingezet wordt, maak je keuzes zichtbaar, en evalueer de lessen.