3.1.1 Aanzetten tot activiteit

Zet leerlingen aan tot wiskundige activiteit (zelf denken/werken)