3.3.2 Activerende werkvormen

Beschikt over een repertoire aan activerende werkvormen die voor wiskunde leren effectief zijn.
  1. Bestudeer hoofdstuk 9 uit 1.2, neem vervolgens een rekenhoofdstuk uit een boek en bedenk enkele gevarieerde oefenvormen rond de leerstof uit dat hoofdstuk die het inzichtelijk oefenen bevorderen.
    Uit 1.2: „Rekenen voor de lerarenopleiding&8223;
  2. Ontwerp een motiverende en activerende opdracht waarin leerlingen oefenen om een adequate aanpak te kiezen bij het oplossen van tweedegraads vergelijkingen.
    Uit: 7.2, blz.24, Opdrachten aan de lezer blz. 24