1. Het vouwblaadje

Het probleem:

Hierboven zie je een vierkant blaadje ABCD van 8 bij 8 cm. En hoekpunt van het blaadje is op zo'n manier over het blaadje heen gevouwen dat D precies in het midden van AB ligt.