Hoe bepaal je de kwaliteit van lesmateriaal?

Dit is een praktisch gidsje voor het bepalen van de kwaliteit van lesmateriaal voor wiskunde. In een aantal stappen kan je lezen waar je op moet letten, welke eisen je moet stellen en of je het materiaal zou kunnen gebruiken of dat je toch beter zelf iets kan bedenken!

Daarnaast kan je hier een aantal tips vinden omtrent de kwaliteit van digitaal lesmateriaal. Welke aanvullende eisen zou je moeten stellen? Wat is de meerwaarde van het digitale lesmateriaal? Passen de activiteiten in het bereiken van de beoogde leerdoelen?

Inhoudsopgave

  1. Spelling
  2. Schrijfstijl en woordgebruik
  3. Wiskundige correctheid
  4. Vakdidactiek
  5. Leerlijnen
  6. Inzet van ICT
  7. Conclusies
  8. e bepaal je de kwaliteit van lesmateriaal?