vlakke figuren

Eigenschappen van vlakke figuren

Driehoeken, vierhoeken, vijfhoeken, cirkels, ellipsen, ...
Lijnstukken die even lang zijn
Evenwijdige zijden

Namen van vlakke figuren

stroomschema
q6547img1.gif

Driehoeken

De som van de hoeken in een driehoek is 180°

Driehoeken tekenen

Begin met een schets
Drie zijden gegeven
Twee zijden en een hoek gegeven
Een zijde en twee hoeken gegeven

Vierhoeken

zie schema
q6547img2.gif

Hoeken berekenen in een vierhoek

Som van de hoeken is 360°
Een gestrekte hoek is 180°
Overstaande hoeken zijn even groot
Lijn- en schuifsymmetrie

Voor dit hoofdstuk zijn er werkbladen...