omgaan met tabellen

Tabellen maken

In een tabel kun je gegevens overzichtelijk weergeven. Let daarbij goed op het bijschrift, de betekenis van de kolommen en toevoegingen als 'x1000' en de eenheden. Lees de toelichting bij de tabel goed door.

Onderzoekstabellen

Soms kun je verschillende kolommen in een tabel combineren. Daarmee kan je dan vaak extra informatie vinden.

Let daarbij goed op het woordje 'per'. Als er, bijvoorbeeld, gevraagd wordt naar het 'aantal inwoners' per 'vierkante meter' dan moet je het aantal inwoners delen door de oppervlakte in m2.

Zie de terugblik op bladzijde 76 van je boek.

Tabellen met voorschrift

Bij sommige tabellen is er sprake van een formule, vastgestelde waarden of een willekeurig andere afspraak.

Interpoleren en extrapoleren

Bij een aantal gegevens kun je tussenwaarden schatten met interpoleren. Je kunt dat grafisch doen (teken zo goed mogelijk de grafiek) of met een berekening. We noemen dat lineair interpoleren.

Als je waarden schat buiten het domein van je gegevens dan spreek je over extrapoleren. Dat kan ook grafisch of met een berekening.

Zie voorbeeld