voorkennis letterrekenen en procenten

Gelijksoortige termen samennemen

3x+5x=8x
2x+5y+x+11y=3x+16y
4x+3-2x-11=2x-8

Haakjes wegwerken

a(b+c)=ab+ac
(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd

Zie ook Het product van twee tweetermen

Procenten

Afspraken:

  • Gebruik bij nieuw en oud hetzelfde aantal decimalen
  • Geef procenten (tenzij anders vermeld) in één decimaal nauwkeurig

Zie Procenten voor een overzicht.