` Wiskundeleraar
©2012 wiskundeleraar.nl

1. lineaire verbanden

Richtingscoëfficiënt

De algemene formule voor een lineaire functie:

y=ax+b

Hierbij is $a$ de richtingscoëfficiënt en $(0,b)$ het snijpunt met de y-as.


q6483img1.gif

Het tekenen van een lijn waarvan de formule bekend is...


1. Bereken (0,...) en (...,0)
2. Zie boven!
Het opstellen van een lineaire formule
1. Zie boven!
2. rc=$
\large \frac{{\Delta y}}
{{\Delta x}}
$
3. Punt en rc gegeven.

Volgende Vorige

Terug Home

Login View