1. voorkennis

Verzamelingen

Een getalverzameling is een verzameling van getallen met een bepaalde eigenschap.

De verzameling van de natuurlijke getallen:
$\mathbb{N}=\{ 0,\,\,1,\,\,2,\,\,3,\,\,4,\,\,...\}$

De getallen 0, 1, 2, 3, ... zijn de elementen van de verzameling $\mathbb{N}$. Notatie: $0 \in\mathbb{N}$ of $-1\notin\mathbb{N}$

$\mathbb{N}$: natuurlijke getallen
$\mathbb{Z}$: gehele getallen
$\mathbb{Q}$: rationale getallen
$\mathbb{R}$: reële getallen
$\mathbb{C}$: complexe getallen

De verzameling die geen enkel element bevat heet de lege verzameling. Notatie: $\emptyset$

Vier manieren om een verzameling te noteren

 1. De elementen van de verzameling opsommen tussen accolades.
  $\left\{ {1,\,\,4,\,\,9,\,\,16} \right\}$
 2. Met behulp van stippen een opsomming tussen accolades te suggereren.
  $\left\{ {1,\,\,1,\,\,2,\,\,3,\,\,5,\,\,8,\,\,13,\,\,...} \right\}$
 3. Het vermelden van een voorwaarde waaraan de elementen moeten voldoen.
  $\left\{ {x \in\mathbb{N}|x^2 - 4x = 0} \right\}$
 4. Met een interval(*).
  $\left\{ {x \in\mathbb{R}|3 < x \le 11} \right\}$

Doorsnede

q10711img1.gif

De doorsnede $A \cap B$ bestaat uit de gemeenschappelijke elementen van $A$ en $B$.

$
A \cap B = \left\{ {x|x \in A \wedge x \in B} \right\}
$

Disjunct

De verzamelingen $A$ en $B$ heten disjunct als de doorsnede de lege verzameling is:

$
A \cap B = \emptyset
$

Vereniging

q10711img2.gif

De vereniging $A \cup B$ bestaat uit de elementen die tot $A$, tot $B$ of tot beide behoren.

$
A \cup B = \left\{ {x|x \in A \vee x \in B} \right\}
$

Verschil

q10711img3.gif

Het verschil $A\backslash B$ bestaat uit de elementen die wel tot $A$, maar niet tot $B$ behoren.

$
A\backslash B = \left\{ {x|x \in A \wedge x \notin B} \right\}
$

Product

Het product $A \times B$ is de verzameling van getallenparen met:

$
A \times B = \left\{ {\left( {x,y} \right)|x \in A \wedge y \in B} \right\}
$

Deelverzameling

$A$ is een deelverzameling van B als elk element van $A$ ook een element van $B$ is.

$
A \subset B
$

(*)Je kunt intervallen korter schrijven.

Intervalnotatie

Een interval is een deel van de getallenlijn.

q6701img1.gif

q6701img2.gif

q6701img3.gif

overzicht getalverzamelingen

©2004-2024 Wiskundeleraar - login