2. de somregel en de productregel

Telproblemen visualiseren

Een gebeurtenis $G$ bij een experiment met uitkomsten verzameling $U$ is een deelverzameling van $U$.
$\#(G)$ is het aantal elementen van $G$.

Om een overzicht te krijgen van alle uitkomsten kun je gebruik maken van een boomdiagram, een wegendiagram of een rooster. Je kunt ook alle mogelijkheden systematisch noteren.

Productregel en somregel

Productregel:

Het aantal uitkomsten is $3\cdot2\cdot4=24$

Somregel:
Voor de verzamelingen $A$ en $B$ geldt:
$
\# \left( {A \cup B} \right) = \# \left( A \right) + \# \left( B \right) - \# \left( {A \cap B} \right)
$

Vuistregel

Bij een telprobleem met 'en' moet je vermenigvuldigen. Bij een telprobleem met 'of' moet je optellen.

q10636img1.gif

Meer informatie op:

Niels gooit met zeven dobbelstenen. Hoeveel mogelijkheden zijn er om in totaal 39 ogen te gooien? 

uitgewerkt
voorbeeld somregel

©2004-2024 Wiskundeleraar - login