1. voorkennis

Definities, eigenschappen en stellingen

In de wiskunde is het gebruikelijk of begrippen te definieren. Dat is pas zinvol als je van dit begrip bepaalde eigenschappen hebt ontdekt. De eigenschappen, die voor bepaalde begrippen gelden, worden geformuleerd in stellingen. Stellingen zijn beweringen over bepaalde dingen. Stellingen moeten daarom bewezen worden.

Bij het geven van een bewijs maak je gebruik van definities en eerder bewezen stellingen.

  • Noteer de gebruikte definities en stellingen in je uitwerkingen.

Vermoedens en stellingen

Een vermoeden wordt pas een stelling als er een bewijs is geleverd. Lukt het niet om een vermoeden te bewijzen dan kan je je afvragen of het vermoeden klopt. Het geven van slechts één tegenvoorbeeld is voldoende om aan te tonen dat het vermoeden niet juist is.

q10878img2.gif

de stelling van Pythagoras
definities en stellingen

©2004-2024 Wiskundeleraar - login