Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
4. logaritmen

De logaritme

In $^glog(x)$ heet $g$ het grondtal van de logaritme.

$^glog(x)$ is de exponent van het grondtal $g$ waarmee de macht gelijk is aan $x$.

$g^{^glog(x)}=x$

Hoofdregel

Als $^glog(x)=y$ dan $x=g^y$

Voorbeelden

 • $^2log(\frac{1}{8}\sqrt{2})=-2\frac{1}{2}$
 • $^5log(0,04)=-2$

Logaritmische vergelijkingen

 • Als $^glog(x)=y$ dan $x=g^y$

Voorbeeld

$
\eqalign{
  & a.\,\,\,{}^3\log \left( {2x^2  - 3} \right) = 6  \cr
  & b.\,\,\,{}^{\frac{1}
{2}}\log \left( {\frac{1}
{{4x}}} \right) = 4  \cr
  & c.\,\,\,{}^2\log \left( {4 - 30x^2 } \right) =  - 2 \cr}
$

Zie logaritmische vergelijkingen uitgewerkt

Logaritmische functie

De functie $f(x)=^glog(x)$ is een standaardfunctie. De grafiek is een standaardgrafiek.

 • domein:$<0,\to>$
 • stijgend voor g$>$1 en dalend voor 0$<$g$<$1
 • bereik $R$
 • verticale asymptoot x=0

De vergelijking ax=c

De exacte oplossing van de vergelijking $a^x=c$ is $x=^alog(c)$

Voorbeelden

Bereken de exacte oplossing van:

 • $3^{x+1}=80$
 • $5+2^{3x}=25$
 • $\eqalign{4-log(\frac{1}{x})=2}$

Zie logaritmische vergelijkingen deel 2


Je kunt grafieken van functies van de vorm $f(x)=^glog(ax+b)+c$ opvatten als een combinatie van transformaties van de standaardfunctie.


Variabelen vrijmaken bij exponentiële formules

Hier gaat het er om dat je een formule als bijvoorbeeld y=500-100,1x+1,5 ook kan schrijven als x=.... We noemen dat 'x vrijmaken'.

Voorbeeld

$
\eqalign{
& y = 500 - 10^{0,1x + 1,5} \cr
& 10^{0,1x + 1,5} = 500 - y \cr
& 0,1x + 1,5 = \log (500 - y) \cr
& 0,1x = \log (500 - y) - 1,5 \cr
& x = 10 \cdot \log (500 - y) - 15 \cr}
$

Nog een voorbeeld

$
\eqalign{
& y = 2 \cdot 3^x + 1 \cr
& 2 \cdot 3^x = y - 1 \cr
& 3^x = \frac{{y - 1}}
{2} \cr
& x = {}^3\log \left( {\frac{{y - 1}}
{2}} \right) \cr}
$

Extra opgaven:

Maak $x$ vrij:

 • $y=25-5^{\frac{1}{2}x+2}$
 • $y=3\cdot2^{x}+5$
 • $y=10^{x^{2}}-1$

Zie extra opgaven uitgewerkt

©2004-2024 W.v.Ravenstein