Lesbrieven e.d.

Op deze pagina kun je een verzameling 'lesbrieven' e.d. vinden die ik zo gemaakt heb. Vaak zijn de resten van cursussen die nu een andere inhoud (of indeling) hebben gekregen. Maar misschien kan ik er toch nog weer iemand blij mee maken.

Er zijn lesbrieven te vinden voor:

  • Basisvaardigheden
  • Analyse
  • Statistiek en kansrekenen
  • Combinatoriek
  • Taal van de wiskunde
  • Aparte hoofdstukken
  • Grafische rekenmachine
  • Transformaties van grafieken

Basisvaardigheden

Analyse


Nieuwe versie


Taal van de wiskunde

Voor de tweedegraads lerarenopleiding heb ik ooit een aantal cursussen 'Taal van de wiskunde' gemaakt. Misschien heeft iemand er nog iets aan.


Statistiek en kansrekenen

Combinatoriek

Aparte hoofdstukken

Grafische rekenmachine

Transformaties van grafieken deel 1
  • In de leerroute transformaties van grafieken gaat het om de karakteristieke eigenschappen van standaardfuncties. De kennis en vaardigheden omtrent de eigenschappen van functies en grafieken is belangrijk voor het tekenen van grafieken, herkennen van verbanden, het opstellen van formules en het oplossen van vergelijkingen.

Transformaties van grafieken deel 2
  • In deze leerroute gaan we kijken naar goniometrische functies. Je gaat een aantal opdrachten doen. Dat is deels op papier bij een applet, maar ook deels met DWO, de digitale wiskundeomgeving. Er zijn opdrachten voor je grafische rekenmachine of met een grafiekenprogramma.

©2004-2017 W.v.Ravenstein