Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
3. cirkelvergelijkingen

De cirkelvergelijking (x-a)2+(y-b)2=r2

De cirkel met middelpunt $M(a,b)$ en straal $r$ heeft als vergelijking:

  • $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$

Omdat een raaklijn van een cirkel loodrecht staat op de straal naar het raakpunt, is de straal van de cirkel gelijk aan de afstand van $M$ tot $k$, dus $r=d(M,k)$

q11647img1.gif

Voorbeeld

  • Stel een vergelijking op van de cirkel $c$ met middelpunt $M(3,4)$ die de lijn $k:y=\frac{1}{2}x$ raakt.

Aanpak

  • Stel een vergelijking op voor de lijn $l$ die door M gaat en loodrecht staat op $k$.
  • Bereken het snijpunt $A$ van $l$ en $k$.
  • $r=d(M,k)=d(M,A)$
  • De vergelijking wordt $c:(x-3)^2+(y-4)^2=r^2$

   De uitwerking staat in je boek op bladzijde 108.

Kwadraatafsplitsen

Voor het herleiden van de vergelijking $x^2+y^2-4x+6y-3=0$ tot de vorm $(x-2)^2+(y+3)^2=16$ gebruik je de techniek van het kwadraatafsplitsen.

Voorbeeld

Wat is het middelpunt en de straal van de cirkel met vergelijking $x^2+y^2+8x-2y+6=0$?

Uitwerking

$x^2+y^2+8x-2y+6=0$
$x^2+8x+y^2-2y+6=0$
$(x+4)^2-16+(y-1)^2-1+6=0$
$(x+4)^2+(y-1)^2-11=0$
$(x+4)^2+(y-1)^2=11$

Het middelpunt is $M(-4,1)$ en de straal is $r=\sqrt{11}$


Kwadraatafsplitsen

Kwadraatafsplitsen is een tweedegraads formule schrijven als een kwadraat.

Op kwadraatafsplitsen staat uitleg... Je kunt HIER oefenen....

filmpje!

De cirkelvergelijking x2+y2+ax+by+c=0

Door de vergelijking $x^2+y^2+6x-8y+15=0$ te schrijven in de vorm $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ kun je zien dat je met een cirkel met middelpunt $(a,b)$ en straal $r$ te maken hebt. Je gebruikt daarbij kwadraatafsplitsen.

  • De afstand van een punt tot een kromme is de lengte van het korste verbindingslijnstuk tussen het punt en de kromme.

Afstand van punt tot cirkel $c$ met middelpunt $M$ en straal $r$

  • Voor punt $A$ binnen $c$ geldt $d(A,c)=r-d(M,A)$
  • Voor punt $B$ buiten $c$ geldt $d(B,c)=d(M,B)-r$

q11647img2.gif

Denkactiviteit

Bereken voor welke waarde van $a$ de lijn $k:2x+y=18$ raakt aan de cirkel $c:x^2+y^2-8x+a=0$

q11647img3.gif

Antwoord

©2004-2024 W.v.Ravenstein