Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
voorbeeld formules combineren

Voorbeeld formules combineren

Door $p=q-50$ te substitueren in de formule $B=0,006p^{2}q$ is de formule van B te schrijven in de vorm $B=aq^{3}+bq^{2}+cq$.

Dat gaat zo:

$
\eqalign{
  & B = 0,006p^2 q  \cr
  & B = 0,006\left( {q - 50} \right)^2 q  \cr
  & B = 0,006\left( {q^2  - 100q + 2500} \right)q  \cr
  & B = 0,006\left( {q^3  - 100q^2  + 2500q} \right)  \cr
  & B = 0,006q^3  - 0,6q^2  + 15q \cr}
$

Dus $a=0,006$, $b=-0,6$ en $c=15$

©2004-2023 W.v.Ravenstein