Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
loodrechte stand van twee lijnen

Vraag:

Neem aan dat je een lijn $k$ hebt met richtingscoëfficiënt $\frac{3}{4}$. Wat is dan de richtingscoëfficiënt van de lijn $m$ die loodrecht op $k$ staat?

Antwoord:

Er geldt: $rc_k·rc_m=-1$. Invullen geeft:

$
\eqalign{
  & \frac{3}
{4} \cdot rc_m  =  - 1  \cr
  & 3 \cdot rc_m  =  - 4  \cr
  & rc_m  =  - \frac{4}
{3} \cr}
$

Je kunt ook zeggen dat de richtingscoëfficiënt van $m$ omgekeerd en tegengesteld is.


Dat kan ook

Je kunt de vergelijkingen van een lijn ook geven in de vorm $k:ax+by=c$. Wat is dan de vergelijking van de lijn $m$ die loodrecht staat op $k$?

Je draait dan de coëfficiënten om en neemt er één tegengesteld.
Neem $m:bx-ay=d$

Voorbeeld

Gegeven $k:2x-3y=12$. Geef de vergelijking van lijn $m$ die loodrecht staat op $k$ en door het punt $A(3,2)$ gaat.

Uitwerking

De lijn $m$ heeft als vergelijking $m:3x+2y=c$. Vul $A(3,2)$ in. Je krijgt $c=3.3+2·2=13$.
De vergelijking is $m:3x+2y=13$

q13546img1.gif


Omgekeerd en tegengesteld

Je kun dat ook zo zien:

q13546img3.gifq13546img4.gif

Eerst ging je $3$ naar rechts $2$ omhoog. Draaien over $90^o$ geeft de richting loodrecht op $k$ en dat is dan $3$ omhoog en $2$ naar links, oftwel $-2$ naar rechts en $3$ omhoog en zoals je ziet draaien de kentallen van de vector om en wordt het eerste kental negatief.

  • Omgekeerd en tegengesteld.

Neem aan dat de richtingscoëficiënt van lijn $k$ gelijk is aan $a$. Wat is dat de richtingscoëfficiënt van $m$ als $m$ loodrecht staat op $k$?

$
\begin{array}{l}
 rc_k  = a \equiv \left( {\begin{array}{*{20}c}
   1  \\
   a  \\
\end{array}} \right) \to \left( {\begin{array}{*{20}c}
   { - a}  \\
   1  \\
\end{array}} \right) \equiv  - a = rc_m  \\
 rc_k  \cdot rc_m  =  - 1 \\
 \end{array}
$

©2004-2024 W.v.Ravenstein