Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
3. Taal van de wiskunde

Voor de tweedegraads lerarenopleiding wiskunde heb ik een aantal cursussen ‘Taal van de wiskunde’ gemaakt. In het kader van ‘gooi nog ’s wat readers in de open haard’ zet ik de readers hier maar ’s neer.

Wil je je wiskundekennis van de middelbare school ophalen? Misschien kan je ‘de taal van de wiskunde’ goed gebruiken, maar misschien hebben ook anderen er iets aan.


Uitwerkingen en aanvullende materialen


©2004-2024 W.v.Ravenstein