Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Oplossing week 13

Er zijn 24 getallen die met 1 beginnen, er zijn 24 getallen die met 2 beginnen en er zijn 24 getallen die met 3 beginnen. Dan heb je er 72 gehad...

Daarna krijg je getallen die met 4 beginnen. Daarvan beginnen er dan 6 met 41. Dan heb je 78 getallen gehad.

Het 79e getal begint met 42 en dan zo klein mogelijk geeft dan 42134.

...en dan ben je er wel...

©2004-2023 W.v.Ravenstein