Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
druk x uit in y

Om x in y uit te drukken ga je meestal zo aan de slag:

$
\eqalign{
  & y = \frac{x}
{{1 - x}}  \cr
  & y(1 - x) = x  \cr
  & y - xy = x  \cr
  & x + xy = y  \cr
  & x(1 + y) = y  \cr
  & x = \frac{y}
{{1 + y}} \cr}
$

Kruislings vermenigvuldigen, termen met x aan de linker kant, andere termen rechts, x buiten haakjes halen...

Druk $x$ uit in $y$:

$
\eqalign{y + 6 = \frac{{x + y}}
{{x - y}}}
$

Eerst kruislings vermenigvuldigen en de haakjes wegwerken:

$
\eqalign{
  & (x - y)(y + 6) = x + y  \cr
  & xy + 6x - y^2  - 6y = x + y \cr}
$

Dan alle termen met $x$ links en de rest rechts:

$
xy + 5x = y^2  + 7y
$

Dan $x$ buiten haakjes halen en delen:

$
\eqalign{
  & x(y + 5) = y^2  + 7y  \cr
  & x = \frac{{y^2  + 7y}}
{{y + 5}} \cr}
$

©2004-2024 W.v.Ravenstein