Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
voorbeeld met uitwerking


Opgave

Gegeven de vergelijking van de lijn l:y=−10 x+4 en punt P(4,1).

  • Wat is de afstand van punt P tot de lijn l?

Uitkwerking

De lijn $k$ loodrecht op $l$ heeft als vergelijking $y=\frac{1}{10}x+b$. Vul het punt $P(4,1)$ in en berekenen $b$:

$1=\frac{1}{10}·4+b$
$b=\frac{3}{5}$

Snijpunt van $l$ en $k$ bepalen:

$k:y=\frac{1}{10}x+\frac{3}{5}$
$l:y=−10 x+4$

$S:(\frac{34}{101},\frac{64}{101})$

Invullen:
$
d\left( {P,l} \right) = d\left( {P,S} \right) = \sqrt {(4 - \frac{{34}}{{101}})^2  + \left( {1 - \frac{{64}}{{101}}} \right)^2 }  \approx 4,352
$

Helpt dat?

Naschrift

©2004-2024 W.v.Ravenstein