Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
S. Twee in een zak


Vraag

Martin wil een groepsfoto maken van een groep van zeven personen. De personen staan willekeurig op een rij. Harry en Tjitske zijn groepsleden.

  • Wat is de kans dat Harry en Tjitske naast elkaar op de foto staan?

Uitwerking

Er zijn 7! manieren om 7 mensen op een rij te zetten. Als je Harry en Tjitske in een zak doet en als 1 persoon beschouwd dan zijn er 6! manieren om deze 6 personen op een rij te zetten. Onderling kunnen Harry en Tjitske nog wisselen, dus er zijn 2·6! manieren waarbij Harry en Tjitske naast elkaar staan.

$
\eqalign{P({\text{H}}{\text{. naast T}}{\text{.}}) = \frac{{2 \cdot 6!}}
{{7!}} = \frac{2}
{7}}
$


Toelichting

Deel het aantal gunstige mogelijkheden door het totaal aantal mogelijkheden. Bij de eerste ga je er vanuit dat Harry en Tjitske naast elkaar staan en je vraagt je af hoeveel mogelijkheden er dan zijn.


Begrip en inzicht

Het kansbegrip komt hier nog 's mooi aan bod.

©2004-2024 W.v.Ravenstein