Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
meer voorbeelden


Opdracht 1

Los exact op:

  1. $2\sin \left( {4t} \right) - 3 =  - 4$
  2. $\cos ^2 \left( {2t} \right) = \frac{1}{2}$
  3. $\sin \left( {2t + \pi } \right) \cdot \cos \left( {3t- \pi } \right) = 0$
  4. $\eqalign{\sin \left( {\frac{1}{4}\pi x} \right) = \sin \left( {\frac{1}{4}\pi } \right)}$

Uitwerkingen

a. $
\eqalign{
  & 2\sin \left( {4t} \right) - 3 =  - 4  \cr
  & 2\sin \left( {4t} \right) =  - 1  \cr
  & \sin \left( {4t} \right) =  - \frac{1}
{2}  \cr
  & 4t =  - \frac{1}
{6}\pi  + k \cdot 2\pi  \vee 4t = 1\frac{1}
{6}\pi  + k \cdot 2\pi   \cr
  & 4t = 1\frac{5}
{6}\pi  + k \cdot 2\pi  \vee 4t = 1\frac{1}
{6}\pi  + k \cdot 2\pi   \cr
  & t = \frac{{11}}
{{24}}\pi  + k \cdot \frac{1}
{4}\pi  \vee t = \frac{7}
{{24}}\pi  + k \cdot \frac{1}
{2}\pi  \cr}
$
b. $
\eqalign{
  & \cos ^2 \left( {2t} \right) = \frac{1}
{2}  \cr
  & \cos \left( {2t} \right) =  - \sqrt {\frac{1}
{2}}  \vee \cos \left( {2t} \right) = \sqrt {\frac{1}
{2}}   \cr
  & \cos \left( {2t} \right) =  - \frac{1}
{2}\sqrt 2  \vee \cos \left( {2t} \right) = \frac{1}
{2}\sqrt 2   \cr
  & 2t = \frac{3}
{4}\pi  + k \cdot 2\pi  \vee 2t = 1\frac{1}
{4}\pi  + k \cdot 2\pi  \vee 2t = \frac{1}
{4}\pi  + k \cdot 2\pi  \vee 2t = 1\frac{3}
{4}\pi  + k \cdot 2\pi   \cr
  & t = \frac{3}
{8}\pi  + k \cdot \pi  \vee t = \frac{5}
{8}\pi  + k \cdot \pi  \vee t = \frac{1}
{8}\pi  + k \cdot \pi  \vee t = \frac{7}
{8}\pi  + k \cdot \pi   \cr
  & t = \frac{1}
{8}\pi  + k \cdot \frac{1}
{4}\pi  \cr}
$
c.

$
\eqalign{
  & \sin \left( {2t + \pi } \right) \cdot \cos \left( {3t - \pi } \right) = 0  \cr
  & \sin (2t + \pi ) = 0 \vee \cos (3t - \pi ) = 0  \cr
  & 2t + \pi  = k \cdot \pi  \vee 3t - \pi  = \frac{1}
{2}\pi  + k \cdot \pi   \cr
  & 2t = k \cdot \pi  \vee 3t = 1\frac{1}
{2}\pi  + k \cdot \pi   \cr
  & t = k \cdot \frac{1}
{2}\pi  \vee t = \frac{1}
{2}\pi  + k \cdot \frac{1}
{3}\pi  \cr}
$

Naschrift
Bij de oplossing hierboven zitten nog een aantal dubbelen...

d. $
\eqalign{
  & \sin \left( {\frac{1}
{4}\pi t} \right) = \sin \left( {\frac{1}
{4}\pi } \right)  \cr
  & \frac{1}
{4}\pi t = \frac{1}
{4}\pi  + k \cdot 2\pi  \vee \frac{1}
{4}\pi t = \frac{3}
{4}\pi  + k \cdot 2\pi   \cr
  & \pi t = \pi  + k \cdot 8\pi  \vee \pi t = 3\pi  + k \cdot 8\pi   \cr
  & t = 1 + k \cdot 8 \vee t = 3 + k \cdot 8 \cr}
$

©2004-2024 W.v.Ravenstein