Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Puzzeltje

q14885img1.gif
  • Welk deel van de figuur is gekleurd?

Uitwerking

De lengte van de zijde van het grote vierkant en de lengte van de zijde de kleinere vierkanten verhouden zich als 3:2. Je kunt dat laten zien met gelijkvormigheid. Nu geldt:

$
\eqalign{\frac{{O_{driehoek} }}
{{O_{totaal} }} = \frac{{\frac{1}
{2} \cdot 2 \cdot 3}}
{{9 + 3 \cdot 4}} = \frac{3}
{{21}} = \frac{1}
{7}}
$

Waar uit volgt dat $\eqalign{
\frac{1}
{7}
}$-deel van de figuur gekleurd is.

©2004-2024 W.v.Ravenstein