Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
De FAQ-lijst

0005
 
Rekenen met matrices
0006
 
Rijen en reeksen
0011
 
Tellen met een Venn-diagram
0012
 
Rekenen met kansen
0020
 
Statistiek en kansrekenen
0036
 
Formules
0039
 
Praktische opdrachten
0049
 
Tovervierkanten
0053
 
Breuksplitsen
0055
 
Integreren
0086
 
stelling van Pythagoras
0150
 
Wiskundeleraar
0154
 
Rekenen met wortels
0161
 
Goniometrie
0163
 
Rekenen met procenten en groeifactoren
0165
 
Differentiëren
0166
 
Tweedegraads-vergelijkingen oplossen
0169
 
Wiskunde en kunst
0183
 
Hypergeometrische verdeling
0191
 
Sinus en cosinus
0194
 
Annuïteiten
0202
 
Eindexamens
0203
 
Telproblemen
0209
 
Normale verdeling
0210
 
Gooien met twee dobbelstenen
0211
 
Binomiale verdeling
0213
 
Gooien met 4 dobbelstenen
0218
 
Het oplossen van vergelijkingen en stelsels
0220
 
Functies en grafieken
0221
 
Bewijzen
0222
 
Het oplossen van ongelijkheden
0223
 
Werken met formules
0225
 
Delen door een breuk
0311
 
Derdegraads-vergelijkingen oplossen
0326
 
Rekenen met sinus, cosinus en tangens
0330
 
Oppervlakte en inhoud

©2004-2024 W.v.Ravenstein