Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Internet en wiskundeonderwijs 2008

Op dit moment wordt de cursus 'Internet en wiskundeonderwijs' weer vernieuwd. Houdt het dan nooit op? Eerlijk gezegd denk ik niet dat het ooit ophoudt... Niets is zo veranderlijk als het weer en ICT...

q3672img1.gif

In de cursus draait alles om drie leerlijnen:

  1. Een les maken en uitvoeren
    De opdracht bestaat uit het bedenken en maken van een wiskundeles waarin je Internet gebruikt. Het gaat daarbij om een les in het computerlokaal met een volledige klas uit de onderbouw bij een hoofdstuk uit een methode.

  2. Digitale didactiek
    De opdrachten bestaan uit het verwerven van kennis en vaardigheden rondom het thema meerwaarde van de inzet van ICT in het wiskundeonderwijs. Het gaat daarbij vooral om het kunnen verantwoorden van de keuzes die je maakt.

  3. Web2.0
    Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van het Internet. Deze nieuwe ‘dingen’ worden wel aangeduid met WEB2.0. We gaan op zoek naar dat nieuwe Internet, naar de achtergronden, de tools, de diepere gedachten en de mogelijkheden die dat heeft voor het onderwijs. Naast theoretische kennis zullen we ook veel moeten ervaren, proberen en experimenteren. 

©2004-2024 W.v.Ravenstein