Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
1. Instrumentele vaardigheden


De docent beschikt over voldoende instrumentele vaardigheden (lees: knoppenvaardigheid) om ICT in het onderwijs te kunnen inzetten (in lessituaties én in de onderwijsorganisatie).

De docent toont aan dat hij/zij:

  1. over algemene kennis van ICT beschikt en de vaardigheden ten aanzien van bestandsbeheer beheerst;
  2. diverse hardware (beamer, digitaal schoolbord, digitale foto/videocamera) kan bedienen en aansluiten op de computer;
  3. kan omgaan met een tekstverwerker;
  4. kan werken met een spreadsheetprogramma;
  5. kan werken met presentatiesoftware;
  6. zijn weg kan vinden op het web (internet) en kan omgaan met digitale communicatiemiddelen (bijvoorbeeld mail en web 2.0 toepassingen als Wiki, weblog, Googledocs);
  7. foto’s, video’s en audio digitaal kan maken en bewerken;
  8. kan werken met de elektronische leeromgeving, (leerling gerelateerde) administratieve systemen, (educatieve) software, portfoliosoftware, toetsservicesystemen;
  9. kan werken met een arrangeertool voor digitaal leermateriaal.

©2004-2023 W.v.Ravenstein