Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
8. Samenvatting

Snijpunten
 • Voor het berekenen van de snijpunten met de x-as bereken je de waarde(n) voor t waar de y-co÷rdinaat nul is.
 • Voor het berekenen van de snijpunten met de y-as bereken je de waarde(n) voor t waar de x-co÷rdinaat nul is.
Raaklijnen
 • Voor punten waar de raaklijn aan de kromme horizontaal is moet =0 en 0 zijn.
 • Voor punten waar de raaklijn verticaal is geldt: =0 en 0.
 • Voor andere raaklijnen geldt: q2345img4.gif
Baansnelheid
 • De grootte van de baansnelheid van een punt op de kromme kun je berekenen met behulp van
Keerpunten
 • In keerpunten is zowel =0 als =0.
 • De helling van een raaklijn in een keerpunt kun je benaderen door en te benaderen op een interval [t;t+0,001].
Periode
 • De periode van de kromme is het k.g.v. van de periode van x(t) en y(t).
Expliciet voorschrift
 • Controleren van een expliciet functievoorschrift kan door invullen van x(t) en y(t).
 • Het vinden van een expliciet functievoorschrift kan door x(t) en y(t) uit te drukken in sinus of cosinus.

©2004-2024 W.v.Ravenstein