Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Waar is wiskunde goed voor?

Het antwoord op de vraag 'waar is wiskunde goed voor?' is zeer afhankelijk van de persoon die de vraag beantwoord. Laten we volstaan met een citaat:

"Voor veel wetenschappers en technici is de wiskunde vooral een doos gereedschappen. Natuurwetenschappers gebruiken deze gereedschappen dermate intensief dat wiskunde gewoonlijk in n adem met de natuurwetenschappen wordt genoemd.

(...)

Bta's hebben vaak minder inzicht in wiskunde dan men denkt: het hanteren van gereedschap is iets anders dan het begrijpen, laat staan het uitvinden ervan.

(...)

Wiskundigen bestuderen bepaalde abstracties - zoals meetkundige figuren en getallen - en daarmee dus de wereld van hun eigen hersenspinsels. Dat lijkt een sterk naar binnen gekeerde activiteit. Dat is het soms ook. De maatschappij is er wel totaal door veranderd. Zonder wiskunde was de technologische vooruitgang onmogelijk geweest.

(...)

In de wiskunde beschrijf je een situatie (van objecten met zekere eigenschappen) en kom je tot conclusies op grond van logische argumenten alleen. Hierdoor wordt er een absolute graad van zekerheid bereikt. Mocht het zo zijn dat de beschreven situatie (precies of bij benadering) in de werkelijkheid voorkomt, dan weet je ook dat de gevonden conclusies (precies of bij benadering) gelden. Dat is de achtergrond van de toepasbaarheid van de wiskunde."

Bron: Wiskundig Denken - F.J. Keune
(
met hier en daar wat weggelaten, de vetgedrukte zinsdelen zijn van mijn hand)

  • Eerder gebruikt in de reader van 'Taal van de wiskunde 2'

©2004-2024 W.v.Ravenstein