Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Wat is een wortel?

Als ik een vierkant heb met een oppervlakte 1, 4, 9, 16 of 25 dan weet je de lengte van de zijde van dat vierkant wel, het zijn kwadraten

q7162img1.gif

De lengten van de zijden zijn 1, 2, 3, 4,...

Maar stel je 's voor dat je een vierkant hebt met een oppervlakte van 20 dm2, wat is dan de lengte van de zijde?

De lengte van de zijde is gelijk aan $\sqrt{20}$ en is ongeveer gelijk aan 4,4721...

q7162img2.gif

$\sqrt{a}$ is de lengte van de zijde van een vierkant met oppervlakte a.

©2004-2023 W.v.Ravenstein