Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
informatie in grafieken

Grafieken tekenen

Bij 'het jaarlijks aantal geboorten uitgezet tegen de tijd' zet je de tijd op de horizontale as en het jaarlijks aantal geboorten op de verticale as.

Zet de variabelen bij de assen en geef de eenheden aan.

Bij het aflezen van grafieken moet je goed kijken naar de informatie bij de assen. Let ook op de eenheden e.d.

Soorten grafieken

Een vloeidende kromme. Bij continu processen lijkt dat het meest logisch.

Losse lijnstukken. Bij variabelen met een aantal vast waarden. Denk bijvoorbeeld aan parkeertarieven.

Losse punten. Bij discrete processen waarbij tussenwaarden geen betekenis hebben.

Als het niet om precieze waarden gaat maar om een globaal idee hoe 't proces verloopt teken je een globale grafiek.

Grafiekenbundels

Een grafiekenbundel bestaat uit een aantal grafieken in één figuur. Je kunt dan zien hoe een verschijnsel zich onder verschillende omstandigheden gedraagt.

q7877img1.gif
Wikpedia | Queteletindex

Grafieken combineren

Beide grafieken geven informatie over een bergwandeling.
De variabele tijd geeft het aantal minuten na het begin van de wandeling.

q7877img3.gif

Hoeveel bedraagt de temperatuur na 80 minuten lopen?

Hoeveel bedraagt het temperatuursverschil tussen begin en eind van de wandeling?

Zie Math4All

Twee verticale assen

In deze grafiek zie je hoe binnen een groot bedrijf het aantal werknemers terugloopt, terwijl (o.a. door automatisering) de omzet per werknemer per jaar stijgt.

q7877img2.gif

Math4All

©2004-2024 W.v.Ravenstein