Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
uitgewerkt

Gegeven is de functie:

f(x) = 3x - 4

Geef de coördinaten van de snijpunten met de x- en y-as.

Voor het snijpunt met de y-as is x=0, dus het snijpunt met de y-as is (0,-4).

Voor het snijpunt met de x-as geldt dat f(x)=0.

3x-4=0

Oplossen geefft:

3x-4=0
3x=4
x=1$\frac{1}{3}$

Het snijpunt met de x-as is (1$\frac{1}{3}$,0).

q9072img1.gif

©2004-2024 W.v.Ravenstein