LeesmapCentrale toetsmomenten

"Dooft de Geest niet uit, zo veracht de profetieën niet, maar toets alles en behoudt het goede.",
zegt Paulus in zijn brief aan de Tessalonicensen (1Tess.5:19-21).

Uit de verschillende gesprekken heb ik begrepen dat er een plan is om twee keer per jaar een soort 'centraal' toetsmoment in te voeren. Persoonlijk zie ik, voor zover deze plannen gecommuniceerd zijn, nog weinig in deze plannen.

Op de site van SCORE zijn er verschillende toetsvormen:

 • Intaketoets
 • Kennistoets
 • Vaardigheidstoets
 • Voortgangstoets
 • Casustoets
 • Overall toets
 • Portfolio
 • Projectopdracht
 • Reflectieopdracht
 • Stage- en praktijkopdracht
 • Assessment
 • Afstudeeropdracht

Details over deze toetsvormen kan je het beste nalezen op de website van SCORE. Er is een studenten- en een docentenversie.

Naar mijn idee betreft het onderhavige voorstel vooral de 'overalltoets'. Dat is wel een grote beperking. Juist bij een competentiegericht curriculum moet je juist anders gaan toetsen. Enkele consequenties zijn:

 • Iedereen begrijpt dezelfde soort dingen op andere wijze...
  ...dus moeten toetsen ruimte bieden voor deze persoonlijke invulling.

 • Iedereen heeft andere interessen en doelen...
  ...dus moeten toetsen prestaties uitlokken die laten zien dat studenten hun eigen doelen kunnen en willen behalen.

 • Iedereen heeft een andere voorkeur om zich uit te drukken, de een doet dat liever schriftelijk, de ander liever mondeling of door de uitvoering...
  ...dus moeten toetsen toelaten dat studenten een vorm kiezen waarin het best zichtbaar wordt wat ze kunnen presteren.

 • Niet iedereen heeft evenveel tijd nodig om bepaalde opdrachten af te ronden...
  ...dus zouden toetsen verschillende condities, toetsomstandigheden (zoals tijd) moeten toestaan, zodat iedereen toch zijn prestatie kan laten zien.

Mijn vragen op dit moment zijn:

 • In hoeverre doet dit voorstel wel recht aan bovenstaande consequenties?
 • In hoeverre staat dit voorstel op gespannen voet met de eerder ingeslagen weg rondom de assesments van het competentiegericht maken van het curriculum. Moeten dat dan nu weer anders? Waarom? Het was nog niet af!
 • Zou het niet beter zijn om af te wachten en kijken welke geweldige ideeën uit de ingeslagen weg voort zouden kunnen vloeien? Is die diversiteit niet juist een geweldige bron van nieuwe ideeën? Zou de beoogde kwaliteitsverbetering misschien gewoon echt gaan plaats vinden? Juist omdat inhoud en toetsing zo nauw verbonden zijn?

Willem van Ravenstein


©2004-2024 W.v.Ravenstein