` Wiskundeleraar
©2012 wiskundeleraar.nl

Afronden

Waarschijnlijk heb je geleerd hoe je getallen met decimalen moet afronden. Zo rond je 3,1 af op helen als 3 en 5,9 op 6. Meestal is dat ook prima. Maar je kunt getallen ook afronden op honderdtallen, duizendtallen of zelfs honderdduizendtallen.

Er zijn ook situaties waarbij je 3,1 juist moet afronden op 4 (zie voorbeeld). Er zijn ook situaties waarbij je 5,9 afrondt op 5.

Voorbeeld

q10078img1.gif Neem 's aan dat je met alle derde klassen op schoolreis wilt. Er gaan in toaal 174 leerlingen en docenten mee.

"Onze min of meer standaard bus is de luxe touringcar voor 56 personen. Vrijwel alle deze bussen zijn voorzien van Comfort Class-stoelen. Afhankelijk van de klantwens is de touringcar voorzien van Tourist Class stoelen of Royal Class stoelen."

De vraag is dan hoeveel bussen heb je dan nodig?

Kennelijk zijn er situaties te bedenken waarbij je 3,1 afrond naar 4.


Meer over afronden kan je vinden in deze lesactiviteit:

Uitleg en oefenopgaven
Presentatie

Lessuggestie

Opdracht

Lees de pagina over afronden hierboven, maak de opgaven en verzin zelf een situatie waarbij je 5,9 op helen afrondt op 5.

 ¹ Hoeveel leerlingen kunnen er dan niet mee?

Terug Home

Login View