` Wiskundeleraar
©2012 wiskundeleraar.nl

Wat is de abc-formule?

De abc-formule geeft je de oplossingen van de standaard tweedegraadsvergelijking ax2+bx+c=0. De (mogelijke) oplossingen zijn gelijk aan:

$
x = \large \frac{{ - b - \sqrt D }}
{{2a}}
$ of $
x = \large \frac{{ - b + \sqrt D }}
{{2a}}
$ met $
D = b^2 - 4ac
$

D=b2-4ac heet de discriminant van de vergelijking. Als D$
<
$0 dan zijn er geen oplossingen, als D=0 dan is er één oplossing en als D$
>
$0 dan zijn er twee oplossingen.

q6826img1.gif

$
D < 0
$


q6826img2.gif

$
D = 0
$


q6826img3.gif

$
D > 0
$


Terug Home

Login View