` Wiskundeleraar
©2012 wiskundeleraar.nl

Wat is de stelling van Pythagoras?

De stelling van Pythagoras is waarschijnlijk de meest bekende stelling in de wiskunde. De stelling zegt iets over de relatie tussen de rechthoekszijden en de schuine zijde van alle rechthoekige driehoeken.

In de rechthoekige driehoek ABC zijn de zijden a en b de rechthoekszijden. De zijde c noemen we de schuine zijde of hypothenusa.

De stelling van pythagoras luidt:

"In een rechthoekige driehoek is het kwadraat van de hypothenusa gelijk aan de som van de kwadraten van de rechthoekszijden."

Anders geformuleerd:  a2 + b2 = c2

Terug Home

Login View