` Wiskundeleraar
©2012 wiskundeleraar.nl

Hint

Kijk 's goed naar het blauwe driehoekje. Wat weet je allemaal? De oppervlakte? De hoogte? Hoe bereken je de oppervlakte van een driehoek?

De oppervlakte van een driehoek is gelijk aan O=$\frac{1}{2}$·z·h met z=zijde en h=hoogte.

Terug Home

Login View