` Wiskundeleraar
©2012 wiskundeleraar.nl

ÚÚn lijn verschillende formules

q10704img1.gif

Deálijn met vergelijking $y=1\frac{2}{3}x+5$ opá4 manieren:

$-5x+3y=15$

$\eqalign{\frac{x}{-3}+\frac{y}{5}=1}$

$
\left( {\begin{array}{*{20}c}
x\\
y\\
\end{array}} \right) = \left( {\begin{array}{*{20}c}
-3\\
0\\
\end{array}} \right) + \lambda \left( {\begin{array}{*{20}c}
3\\
5\\
\end{array}} \right)
$


Terug Home

Login View