` Wiskundeleraar
©2012 wiskundeleraar.nl

De normale verdeling

Je kunt de kansen van de normale verdeling berekenen via het START-MATRIX-menu.

Gebruik OPTN, STAT, DIST,  [>]  en dan NORM.

Gebruik Ncd voor het berekenen van de oppervlakte onder de kromme en gebruik InvN voor het terugrekenen bij een gegeven oppervlakte.


q10817img1.gif

Met $l$ als linkergrens en $r$ als rechtergrens voer je in:

$NormCD(l,r,\sigma,\mu)$

De oppervlakte onder de kromme tussen $l$ en $r$ met een gemiddelde van $\mu$ en een standaarddeviatie $\sigma$. Let op de volgorde.

Gebruik $-10^{99}$ als absolute ondergrens en $10^{99}$ als absolute bovengrens indien nodig.


q10817img2.gif

Neem $A$ als oppervlakte onder de grafiek links van $a$ en vul in:

$InvNormCD(A,\sigma,\mu)$

Je krijgt de $a$-waarde met aan de linker kant de oppervlakte $A$ onder de grafiek.


q10817img3.gif

Je kunt ook via Statistics de kansen van de normale verdeling berekenen.

Kies voor: DIST en dan NORM


q10817img4.gif
Kies Ncd om de oppervlakte onder de grafiek te bepalen of kies InvN om terug te rekenen bij een gegeven oppervlakte.
q10817img5.gif

Vul de gegevens in, klik Exectute en je hebt je antwoord...


q10817img6.gif
De oppervlakte onder grafiek ($p$:de kans!) is ongeveer $0,564$ q10817img7.gif

Idem voor het terugrekenen bij een gegeven oppervlakte.
q10817img8.gif

Terug Home

Login View