` Wiskundeleraar
©2012 wiskundeleraar.nl

1. toenamediagrammen

Intervallen

Een interval is een deel van de getallenlijn. Je hebt open intervallen (de grenzen horen er niet bij) en gesloten intervallen (de grenzen horen er wel bij).

q6701img1.gif

q6701img2.gif

q6701img3.gif


Stijgen en dalen

De intervalnotatie gebruik je om aan te geven waar een functie stijgend of dalend is. Zowel bij stijgen als dalen onderscheiden we daarbij drie soorten: constant, afnemend en toenemend.
q6702img1.gif

Zie soorten van stijgen en dalen


Toenamediagram bij grafiek

Om bij een gegeven grafiek een toenamediagram te tekenen maak je een tabel en zet in de tabel bij elk interval de bijbehorende toename.

In het toenamediagram teken je de toenamen als verticale lijnstukjes bij de rechtergrens van het interval.

Je kunt ook een globale schets maken van een mogelijk grafiek bij een gegeven toenamediagram.


q6703img1.gif


Toenamediagram bij formule

Hier zie je de grafiek van y=x2 op het interval [-3,3] en we gaan het toenamediagram tekenen met stapgrootte 1.

q6704img4.gif

Je kunt de toenamen uitrekenen:

q6704img5.gif

Je kunt dan het toenamediagram tekenen.

Voor toenamediagrammen en de GR zie:


q11618img1.gif

Volgende Vorige

Terug Home

Login View