` Wiskundeleraar
©2012 wiskundeleraar.nl

0. voorkennis

De vergelijking ax+by=c

De algemene vorm van een lineaire vergelijkingen met de variabele $x$ en $y$ is $ax+by=c$. De bijgehorende grafiek is een rechte lijn.

Om de lijn $3x-4y=12$ tekenen is het handig om te kijken naar de snijpunten met de $x$- en $y$-as. Je krijgt dan $(0,-3)$ en $(4,0)$.

q11644img1.gif

Je kunt dan snel de grafiek tekenen. Jammer genoeg werkt dat niet altijd zo makkelijk...  Je kunt niet alles hebben.devil


Stelsels lineaire vergelijkingen

Je kunt stelsels van twee vergelijkingen en twee onbekenden oplossen met elimineren door:

  • optellen en aftrekken
  • substitutie

Voorbeeld

$\cases{2x+3y=12\cr3x+7y=8}$

$\cases{6x+9y=36\cr6x+14y=16}$

Trek (1) van (2) af:

$5y=-20$

$\cases{y=-4\cr x=12}$


Volgende

Terug Home

Login View