` Wiskundeleraar
©2012 wiskundeleraar.nl

1. voorkennis

Kruiselings vermenigvuldigen

In een verhoudingstabel gelden allerlei wetmatigheden. Een handige manier om 'onbekenden' uit te rekenen is met gebruik te maken van kruislings vermenigvuldigen.

q10027img2.gifq10027img3.gif


Rechthoekige driehoeken

Een rechthoekige driehoek heeft een rechte hoek, twee rechthoekszijden en een schuine zijde.

q6551img1.gif

De rechthoekszijde $BC$ ligt tegenover $\angle A$. Daarom heet de zijde $BC$ de overstaande rechthoekszijde van $\angle A$.

De rechthoekszijde $AC$ is een been van $\angle A$. Zijde $AC$ heet de aanliggende rechthoekszijde van $\angle A$.


De stelling van Pythagoras

In een rechthoekige driehoek geldt:

a2+b2=c2

De schuine zijde in het kwadraat is gelijk aan de som van de kwadraten van de rechtshoekszijden.

q6551img2.gif


Voorbeeld

q6784img1.gif

$
\angle
$C=90°, dus:
AC2+BC2=AB2
52+42=AB2
25+16=AB2
AB2=41
AB=$
\sqrt {41} \approx 6,4
$


Volgende

Terug Home

Login View