` Wiskundeleraar
©2012 wiskundeleraar.nl

Wat is een parabool?

Parabool

Een parabool, vergelijking, is een vlakke tweedegraadskromme die de meetkundige plaats is van punten met dezelfde afstand d tot een gegeven lijn m, de richtlijn, en een gegeven punt F, het brandpunt.

Een parabool kan ook beschouwd worden als een kegelsnede waarvan het snijvlak evenwijdig is met een beschrijvende van de kegel.

bron: wikipedia


q11970img1.gif

Terug Home

Login View