` Wiskundeleraar
©2012 wiskundeleraar.nl

de schaal van Richter

De sterkte van aardbevingen wordt weergegeven door de schaal van Richter. Deze schaal geeft door middel van een getal met decimaal (bijv. 6.4) aan hoe sterk de aardbeving is geweest. De schaal is niet lineair, maar logaritmisch. Dat betekent dat als een beving 1.0 zwaarder is dan een andere (5.0 in plaats van 4.0), de sterkte van de beving 10 keer zo groot was.

Als het aantal keren dat een aardbeving van een bepaalde sterkte voorkomt in een gebied wordt uitgezet in een grafiek, valt er direct een verband op. Hieronder zie je zo'n grafiek voor Limburg:

q8164img1.gif

Omdat de schaal van Richter logaritmisch is, is ook de tijd langs de verticale as logaritmisch gekozen. En je ziet het: in Limburg is er een lineair verband! Voor verschillende regio's op aarde is dit verband wel verschillend: in actieve gebieden zoals Japan, California of Turkije, ligt de lijn een stuk hoger.

Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

Terug Home

Login View