` Wiskundeleraar
©2012 wiskundeleraar.nl

4. formules met meer variabelen

Formules combineren

De formule $K=3a+2b+12$ is een formule met twee variabelen. De variabelen zijn $a$ en $b$.

Als je $a$ weet dan kan je $K$ uitdrukken in $b$. Evenzo als je $b$ weet dan kan je $K$ uitdrukken in $a$.

Als je weet dat $b=15-2a$ dan kan je in de formule $K=3a+2b+12$ de variabele $b$ vervangen door $15-2a$. Je krijgt dan:

$K=3a+2(15-2a)+12$
$K=3a+30-4a+12$
$K=-a+42$

Afspraak

Herleid zover mogelijk. Werk haakjes weg en neem gelijksoortige termen samen


Variabelen vrijmaken en formules combineren

De formule $K=18+2p+3q$ en $q=5p+30$ zijn te combineren tot de vorm $K=aq+b$. Daar is echter wel een tussenstap voor nodig.

Maak eerst $p$ vrij bij de formule $q=5p+30$. Vervolgens kan je dan in de formule $K=18+2p+3q$ de variabele $p$ vervangen door de uitdrukking voor $p$.

$q=5p+30$
$5p=q-30$
$p=\frac{1}{5}q-6$

Vervangen van $p$ door $\frac{1}{5}q-6$ in de formule geeft:

$K=18+2(\frac{1}{5}q-6)+3q$
$K=18+\frac{2}{5}q-12+3q$
$K=6+3\frac{2}{5}q$
$K=3\frac{2}{5}q+6$


Volgende Vorige

Terug Home

Login View