` Wiskundeleraar
©2012 wiskundeleraar.nl

Formule en transformaties goniometrische functies


Voorbeeld 2 gonio

Je ziet hier de grafiek van een functie.

q13169img1.gif

Het functievoorschrift heeft deze vorm:

$f(x)=a+b·\sin(c·(x-d))$, hierbij is $b\lt0$.

  1. Geef de waarde van a, b, c en d.
  2. Geef aan welke transformaties je kan toepassen om deze grafiek uit de standaardgrafiek van $y=\sin(x)$ te verkrijgen.
  3. Bereken voor welke waarden van $x$ in het interval $[0,10]$ geldt $f(x)=1$.
  4. Geef het functievoorschrift van $f$ als $f(x)=a+b·cos(c(x-d))$. Neem $b\gt0$

Terug Home

Login View